ללומדים נהיגה-ורוצים להוציא רשיון נהיגה

על מנת להבין את הנהיגה בצורה קלה יותר יש לחלק את הנהיגה ל-4 עקרונות מרכזיים:
1. נתיבים בכביש
2. מעברי נתיבים בנהיגה
3. צומת-הבנה ומעבר הצומת
4. ניסיון בנהיגה והכרת הרכב

מאת קובי – מורה נהיגה בת ים חולון 052-2442567